woensdag, 13 februari 2019 10:24

Nieuwe secretaris: Jantsje Heeringa

Geschreven door
Jantsje Heeringa Jantsje Heeringa

Zoals beloofd stellen we jullie vandaag voor aan onze beoogde secretaris Jantsje. Zij is voor de meeste Letsleden een goede bekende, want al een aantal jaren lid...
"Mijn naam is Jantsje Heeringa, 45 jaar en ik ben woonachtig in Goutum, samen met Germ, mijn jongste vier kinderen, wetterhûn en

drie katten (waarvan er twee eigenlijk van mijn oudste zoon zijn en 'tijdelijk' kwamen logeren). De oudste twee zoons zijn inmiddels het huis uit vanwege de studie in Utrecht en Eindhoven. Ik ben werkzaam als jeugdarts bij GGD Fryslân, een onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. Ik houd me met name bezig met preventieve (publieke) gezondheidszorg met als doel het gezond en veilig opgroeien en het zich zo optimaal kunnen ontwikkelen van kinderen. Er is berekend dat iedere euro die in de jeugdgezondheidszorg geïnvesteerd wordt, gemiddeld 11 euro oplevert. Preventie loont dus!  Naast mijn reguliere werkzaamheden op het consultatiebureau, op scholen en in zorg- en adviesteams ben ik ook ambassadeur Rookvrije Start en lid van de werkgroep De Rookvrije Generatie en heb ik een inzamelpunt voor kinderkleding en speelgoed opgezet voor stichting Anfean op onze consultatiebureaulocatie.

Bestuurlijk ben ik ook actief bij FNP Ljouwert (ôfdielingsskriuwer), eerder ook in het hoofdbestuur van de FNP. Ik heb dus wel ervaring met de taken van een secretariaat en zet die ervaring graag in voor LETS Leeuwarden. Ik schrijf ook graag, ik heb een aantal cursussen voor het MBO (Zorg en Welzijn) geschreven voor Thiememeulenhoff en Edu'Actief.

Ik ben lid geworden van LETS omdat de filosofie me aanspreekt. Ik vind dat er veel te veel overbodige spullen geproduceerd, gekocht en weer afgedankt worden, waardoor onze kostbare planeet onnodig uitgeput raakt (de recente containerramp heeft het maar weer eens zichtbaar gemaakt). LETS draagt bij aan het hergebruik van die spullen. Ook de netwerkfunctie spreekt me aan en het bieden van een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden, naast de diensten die er geboden en gevraagd worden. Het milieu gaat me bijzonder aan het hart en ik probeer mijn eigen mondiale voetafdruk binnen de perken te houden door niet per vliegtuig te reizen, stroom via mijn zonnepanelen op te wekken en zuinig te gebruiken (zo hebben we bewust geen droger en tv), voor het grootste deel vegetarisch en biologisch te eten en weinig nieuwe spullen aan te schaffen. Mijn grote hobby is lezen, minstens een boek per week (meestal via Dbieb), ik ga twee keer per week naar de plaatselijke sportschool en doe aan stijldansen met mijn geliefde. En verder ga ik graag met mensen in gesprek onder het genot van een lekker kopje thee."

Met vriendelijke groeten, Jantsje Heeringa 

 

Benieuwd naar het nieuwe algemeen bestuurslid to be? Morgen stelt Lisa zichzelf voor.