Friese les

Lets heeft als doelstelling dat iedereen zijn talenten kan inzetten. Ik vind dat een mooi doel. Ik doe nu iets wat ik nooit gedacht had, te doen: ik geef Friese les. Arda is vanuit Den Haag in Friesland komen wonen en heeft besloten lid te worden van Lets. Het bleek dat ze interesse had voor het Fries en ik bleek het te kunnen praten. Nou ja, bleek… ik praat mijn hele leven al Fries. Nooit gedacht dat dit nog eens van pas zou kunnen komen binnen Lets. Ik spreek nu elke dag een kort stukje Fries in via de Whattsapp en stuur dit naar Arda en ik bedenk een woord van de dag.

OpenClipart

Doordat ik een beetje les geef, moet ik mezelf ook verdiepen in hoe schrijf je dat nou? Fries schrijven is nog niet zo makkelijk. Bovendien spreek ik Fries niet altijd precies zoals het hoort maar meer zoals het gaat. Ik ontdek dat het correcte Fries een beetje lijkt op het Nederlands van koningin Beatrix: ABN. Bijna niemand spreekt Algemeen Beschaafd Nederlands maar dat is wel de taal die je leert als je hier komt wonen, zo blijkt dat import Friezen ook te vergaan.

Arda wijst me op de letters die ik onbewust inslik en soms zelfs op de dingen die ik fout doe. Ze ziet verbanden tussen de Friese en de Deense taal die ik ook interessant vind. Ze vindt sommige klanken zeurderig klinken terwijl ik het als zangerig beschouw. Ik voelde een oprechte trots toen ze me in het Fries terug appte en haar eerste Friese woordjes uitsprak op de app.

Ik krijg er een bescheiden aantal tuinen voor maar belangrijker: ik geniet er echt van. Ik voel ineens (al is het maar in een heel kleine mate) hoe het is om lerares te zijn. Een ervaring die ik niet had willen missen!

©Raoul van Klaveren