Bosbeheer Nederland

Soms ontspinnen zich binnen Lets -in dit geval via de mail tussen twee niet Letsleden- interessante discussies. In casu ging het over de plannen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met betrekking tot het bosbeheer in Nederland. Ik had het pamflet over ontbossing van Eef Arnolds met het verzoek om een petitie te ondertekenen, ontvangen en aan de Letsleden doorgestuurd. Vlot erop kwam een mail van een Letsfamilielid (master student conservation ecology) die de inhoud ervan weersprak.

“Ieks” dacht ik “heb ik iets doorgestuurd waar ik geen verstand van heb en dus niet op waarsheidsgehalte kan toetsen.” “Ach” zei een ander Letslid “zo kom je nog eens aan informatie, worden we allemaal weer wijzer.” En dat werden we, want het Letsfamilielid Rob Venderbos had zijn bedenkingen ook aan Eef Arnolds gestuurd, die per kerende post zijn reactie gaf. Er ontstond een informatieve en levendige discussie over het al dan niet ingrijpen in de natuurlijke processen van de bossen en de natuur in bredere zin.

In het kort komt het erop neer dat Eef Arnolds waarschuwt tegen de plannen van het ministerie van NLV met betrekking tot het willen vergroten van biodiversiteit in -oude- natuurbossen. Biodiversiteit lijkt de huidige heilige graal te zijn en in dit geval moet het bereikt worden door te ‘kappen, beplanten en strooien’. Maar oude bossen zijn niet per definitie divers, ze hebben soms juist een monocultuur -loofbomen óf dennenbomen- met een eigen bijpassende flora en fauna. Het streven naar oude bossen bereik je wellicht eerder door te ‘laten’ dan door te ‘doen’ en het is bovendien aanzienlijk goedkoper.

Rob stelt dat menselijk ingrijpen het vergroten van diversiteit kan versnellen. Als voorbeeld geeft hij dat de huidige bossen minder afwisselend zijn door de opruimwoede van eerdere generaties. Rob denkt dat ingrijpen daarom nu nodig is om de natuurlijke processen na te bootsen en zodoende onze natuur te behouden. Door omgevallen bomen te laten liggen -wat nu al gebeurt- en her en der een boom om te duwen, versnel je het proces en hoef je niet nog decennia te wachten. Als voorbeeld geeft hij het wederom steil maken van Oudemirdumerklif door een groep vrijwilligers, zodat de oeverzwaluwen er opnieuw kunnen broeden.

Je zou kunnen zeggen dat a. ‘menselijk ingrijpen’ versus b. ‘het bos als zelfregulerend systeem’ voor het verschil in de visie tussen beide heren staat.

Wil je meer weten?
– De plannen van de overheid zijn gegoten in de nota: Bos van de toekomst. Deze nota wordt medio januari in het parlement behandeld.
– Eef Arnolds voorstellen voor bosbeleid kun je vinden op: Schepping: Natuur en Spiritualiteit. Van zijn hand ook een ‘Alternatieve Bossenstrategie‘.
– Ook Earth Matters legt uit wat er schort aan het voorstel van de overheid.
Ark Natuur Ontwikkeling is een bedrijf wat natuurgebieden ontwerpt met als streven om in de toekomst zo weinig mogelijk onderhoud te hoeven plegen.
– Je kunt de petitie van Stichting Bos- en bomenbescherming ondertekenen via Petities.nl