Repair Café in Huizum-west

Thérèse Menke

Een poosje geleden stond ik met goede moed en een kapotte waterkoker bij het wijkcentrum in Schieringen om hem te laten repareren. Edoch, er was al sinds corona geen Repair Café meer geweest en het zoeken naar nieuwe reperateurs vlotte niet zo. Wil het toeval dat er precies die dag een mail van Thérèse Menke in de inbox viel met de vraag of ze binnen Lets vrijwilligers voor het Repair Café mocht werven. Krijg nou wat. Thérèse wil namelijk een Repair Café opzetten in Huizum-west en daarvoor is ze op zoek naar een aantal handige-handen voor reparaties aan kleine electrische apparaten. Daarnaast zoekt ze ook vrijwilligers voor kledingreparatie, computerhulp, om bezoekers welkom te heten en koffie & thee te schenken. Ik vroeg aan Thérèse hoe ze er toe was gekomen om zelf een Repair Café op te starten en of ze er iets over wilde vertellen. Haar antwoord is als volgt:

“Tot december vorig jaar was ik actief als vrijwilliger bij een kringloopwinkel in Leeuwarden, een organisatie die voor een belangrijk deel draait op vrijwilligers grotendeels bestaande uit mensen met een andere afkomst of met een rugzakje. Deze groep vaart wel bij leidinggevenden die voldoende empathisch zijn c.q. beschikken over genoeg inlevingsvermogen en hiervoor volop gewaardeerd worden door alle vrijwilligers.

Vanaf het moment dat juist de hiervoor meest geschikte ‘betaalde’ krachten niet in dienst konden blijven vanwege ‘zakelijk inzicht’ of aan hun werd medegedeeld dat ze zich minder om de vrijwilligers moeten bekommeren, werd het voor mij een omgeving waar ik niet langer op mijn plek was.

Die tijd heeft mij wel geleerd hoe waardevol het is om ook mensen te leren kennen die opgegroeid zijn in een ander land of andere cultuur en daar ervaringen mee uit te wisselen, hetzelfde geldt voor datgene wat ik heb opgestoken in de omgang met mensen met een rugzakje. Het sociale aspect waar ik zelf veel energie uithaalde gecombineerd met het zelf deel uit kunnen maken van de instandhouding/behoud van 2e hands spullen waren de belangrijkste aspecten om met plezier bij de kringloopwinkel gewerkt te hebben.

In mijn zoektocht naar wat nu te doen qua vrijwilligerswerk (want dat was een ding dat zeker was voor mij) kwam ik online de term “Repair Café” tegen, eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik tot dan daar nog niet van gehoord had. Nadat ik me daar verder in verdiept had en ook tot de ontdekking kwam dat je zelf zo’n Repair Café kan starten was dat voor mij wel een aha-ervaring.

Hiermee kan ik aan de ene kant een sociale functie vervullen, namelijk het creëren van een ontmoetingsplek voor de buurt/de wijk waar mensen onder het genot van een bakje koffie of thee een praatje kunnen maken met mensen uit de buurt.
Aan de andere kant heeft het een belangrijke functie als een locatie waar mensen spullen langs kunnen brengen die gerepareerd moeten worden en daarmee een 2e leven krijgen, dit met hele waardevolle vrijwilligers die hiervoor zonder beloning hun tijd en energie aan willen spenderen. Hoe mooi wil je het hebben?

We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken, bij interesse mag je een berichtje sturen naar vtmenke@hotmail.com. Als je zelf geen reparatie-skills hebt, dan weet je misschien iemand die dat wel heeft….”

Algemene informatie vind je op de site van het Repair Café