donderdag, 21 april 2022 08:56

It giet oan; de Fryske euro

Geschreven door
Fryske euro -  defryskeeuro.nl Fryske euro - defryskeeuro.nl

Sinds half maart is er een Fryske euro, dat wil zeggen een digitale Fryske euro. Wat me opvalt aan het Fryske-euro-netwerk is dat het zoveel raakvlakken heeft met LETS. Met als verschil dat het voornamelijk is bedoeld voor bedrijven en ondernemers. Maar de doelstellingen ... man o man wat klinken ze vertrouwd. De focus van

de lokale ruilhandel is immers het creëren van een circulaire economie met een complementaire munt, bijdragen aan een sociale en duurzame samenleving en het benutten van eigen talenten en mogelijkheden.

 

Voor de Fryske euro komt er nog bij: het versterken van de regionale economie, vergroten omzetkansen van bedrijven en het genereren van een veerkrachtige regionale bedrijvigheid. De opzet is om het geld in de eigen regio te houden, het zo veel mogelijk rond te laten gaan tussen de deelnemende bedrijven en om zodoende duurzame en lokale economische activiteiten te bevorderen. Of zoals ze het zelf omschrijven: "Het Fryske-euro-netwerk gaat Friese bedrijven helpen bij elkaar te kopen".

Het biedt een aantal mooie voordelen. Het maakt een regio bijvoorbeeld veerkrachtiger en minder afhankelijk van ongunstige tendensen op wereldschaal. Sociale structuren worden sterker omdat ondernemingen elkaar kennen & handel gunnen en ook kleine bedrijven krijgen hierdoor eerder kansen. Meer handelsverkeer geeft extra inkomen en werkgelegenheid, voorzieningen maken grotere kans behouden te blijven waardoor een gemeente aantrekkelijker is om te wonen. Verder heeft een gebied met een krachtige bedrijvigheid meer te bieden in de handel buiten de eigen regio.

De waarde van een Fryske euro staat gelijk aan de Europese euro en bedrijven kunnen adverteren op de marktplaats van het Fryske-euro-netwerk. De nieuwe euro’s moeten ongeveer tot een jaar in het netwerk blijven circuleren en daarna kunnen ze naar wens worden geruild voor de gangbare euro. Ook kunnen extra euro's worden gekocht of een krediet worden aangevraagd. Over de omzet moet in standaard euro’s, BTW en andere belastingen worden betaald.

De Fryske euro ontvangt ondersteuning van 'Circuit Nederland'. Het Fryske-euro-netwerk hoeft dus niet zelf het wiel uit te vinden want het Circuit helpt o.a. bij de organisatie van softwa­re, marketing en kan krediet verstrekken. Wanneer er in het eigen netwerk -nog- te weinig mogelijkheden zijn om de Fryske euro te besteden, is het via het Circuit mogelijk om te handelen met andere lokale munten die zijn aangesloten.

Voor ondernemingen met duurzaamheid als oogmerk, (startende) zzp-ers en mkb's is het een prachtige kans om behalve inkomen te genereren, een bijdrage te leveren aan een samenleving met een sterke sociale cohesie. Heb je een eigen bedrijf en voel je ervoor om -een deel van- je geld te verdienen in Fryke euro's, kijk dan eens op de onderstaande links.

- De Fryske euro - Met elkaar meer lokaal!
- Circulair Nederland - overkoepelende organisatie voor lokaal en circulair geld
- Hoe lokaal geld de economie stimuleert op YouTube/De Nieuwe Wereld, een gesprek met Henk van Arkel en Martijn Janssen van Social Trade Organization over lokale munteenheden en de toekomst van geld.

In de komende blog vertelt Monique van Etten waarom zij deelneemt aan de Fryske euro.

Illustratie van het Fryske-euro-netwerk.