LETS abc

Welkom
Wanneer je lid bent geworden, krijg je uitleg over de werkwijze van Lets en het opzetten een eigen ruilhandel. Je kiest een handelsnaam en vervolgens ontvang je 30 Tuinen plus de gegevens van de andere leden. Daarna kun je direct aan de slag.

Letscafé en Letsboekje
Elke maand op zondagmiddag is er een Letscafé. Hier kun je elkaar te leren kennen, afspraken maken en goederen verhandelen. Dikwijls is er voorgaand aan het Letscafé een workshop. Het Letsboekje komt twee maal per jaar uit. Hierin worden nieuwsberichten en vraag & aanbod van de leden opgenomen.

Vraag & Aanbod
Op de site van Lets kun je vraag & aanbod plaatsen, de Tuinenadministratie regelen en advertenties van andere leden bekijken. Lets maakt hierbij gebruik van een systeem voor complementaire valuta. Uit oogpunt van privacy, worden de namen en advertenties pas zichtbaar na inloggen.

Tips ruilhandel
• Introduceer jezelf b.v. via de mail en plaats je vraag & aanbod op de website.
• Bedenk een afwisselend aanbod en doe eventueel navraag over waar in de groep behoefte aan is.
• Hoe vaker je ingaat op vraag & aanbod van andere leden, hoe meer contacten je krijgt die ook jouw afnemer kunnen worden.
• Bezoek regelmatig een Letscafé, ruilhandelen gaat gemakkelijker als je elkaar al kent.
• Je kunt ook Tuinen verdienen door organisatieklussen te doen, zoals b.v. de bediening tijdens het Letscafé.
• Ruilhandelen kan ook bij weinig Tuinen, je mag tot 200 in de min staan.

Afspraken maken
• Maak vooraf duidelijke afspraken met elkaar, zoals:
– is de tegemoetkoming per klus of per uur
– hoeveel tijd gaat het nemen
– wordt er ook vergoed als de klus niet lukt
• Onkosten gemaakt voor ingrediënten, onderdelen of benzine kunnen naar wens in euro’s worden vergoed.
• Ben je verhinderd, laat het zo snel mogelijk weten.

Heb je een hoog saldo?
• Laat je Tuinen rollen; de ruilgroep functioneert beter wanneer leden regelmatig ontvangen én uitgeven.
• Bedenk een leuk plan; organiseer eens een feest en vraag Letsleden voor de bediening.
• Geef je huis of tuin een opknapbeurt en organiseer assistentie om helpen.
• Doneer Tuinen aan iemand die door omstandigheden een laag saldo heeft.
Let wel; Tuinen hebben buiten Lets geen waarde.

Belasting en uitkering
• Wanneer je een hoge omzet hebt, dezelfde diensten/producten aanbiedt als in je bedrijf of twee dagen per week werkt bij een Letslid, dan ben je verplicht dit op te nemen in je administratie en belastingaangiften.
• Ontvang je een uitkering van DWI, het UWV of de Bijstand, dan is ruilhandelen meestal toegestaan. Overleg zo nodig met je contactpersoon.
Een ieder is verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie en eigen belastingaangifte.

Stoppen met LETS
Je kunt je lidmaatschap opzeggen wanneer je saldo op 0 staat of positief is. Lukt dit niet, dan kun je een negatief saldo afkopen met euro’s.