George van de Meulen over Extinction Rebellion

Foto: Extinction Rebellion

George van der Meulen ken ik -Frank Roffel- al vele jaren als begenadigd toetsenist, kenner van esotherie en als leraar economie op middelbare scholen. Ik vond het dan ook leuk dat hij een paar jaar geleden lid werd van Lets Leeuwarden. Ik interviewde hem toen ook voor de blog van deze ruilhandelsvereniging en later ook nog eens samen met Jan Atze Nicolai, ex-gemeenteraadslid en wethouder voor Pal/Groen Links in de gemeenteraad en gemeentebestuur van Leeuwarden. George was namelijk gestopt met het geven van klassiek economisch onderwijs omdat hij het niet meer kon opbrengen om te onderwijzen dat economische groei van de welvaart het doel van de economie is, dus van de bedrijven, overheid en burgers in een land. Hij begon te schrijven en lezen over de klimaatproblematiek, de biodiversiteit en de alternatieve economische theorie van professor Kate Raworth uit Groot Brittannië, die in haar bestseller The Donut Economy, een theorie ontwikkelde over het omschakelen naar een economie die de kosmische belangen en de belangen van de mensen op aarde in een staat van evenwicht zou brengen. Die stukken werden in een Noord- Nederlandse krant gepubliceerd en op de blog van Lets Leeuwarden. Ook geeft hij af en toe lezingen. Tot slot vermeld ik nog dat George zich heeft aangesloten bij de Friese afdeling van Extension Rebellion, een actieve actieclub die steeds meer er in slaagt aandacht te trekken voor de belangen van het milieu en de biodiversiteit. Onderstaand lees je zijn replieken op vragen die ik hem stelde over de actiegroep Extension Rebellion.

Beschrijf eens hoe het met je gaat, bij voorbeeld over de publicaties, de lezingen en nu je deelname aan Extinction Rebellion?
Met mijzelf gaat het wel goed hoor. Vooral ook omdat ik nu eigenlijk allemaal dingen doe en van plan ben die erg leuk vind. Ga nog altijd vrolijk en vol passie door met het schrijven van artikelen. Heb er alweer zo’n 55 op mijn naam staan dus dat schiet op. Ik vind het prachtig iets te maken, iets te creëren. Als ik schrijf heb ik het gevoel een beetje onsterfelijk te worden. En dat vind ik geen onprettig gevoel.

Is het de rebellie, het protest tegen uitroeiing (‘extinctie’) door de klimaatverwaarlozing die je aanspreekt in ‘Extinction Rebellion’?
Ik heb me bij deze club (‘XR’) aangesloten en voel me daar erg thuis. Vrijwel elke dinsdag ben ik te vinden in het Clubhuis aan de Zwettestraat 30 hier in Leeuwarden. Je kunt er voor 4 euro heerlijk eten (‘vegan’), goede gesprekken met de ‘Rebellen’ hebben (die tenminste ergens over gaan) en activistische plannen smeden om aandacht te vragen voor het klimaat. Niet onbelangrijk want het gaat uiteindelijk om de toekomst van de mensheid.

Hoe lang ben je daar al bij en hoe groot is de groep mensen die je treft en waarmee je samenwerkt?
Ik ben er nog niet zo lang bij. In mijn agenda koekeloerend kom ik erachter dat de eerste kennismaking plaatsvond op 28 maart. Het aantal mensen dat ik in het Clubhuis tref varieert sterk. Het kunnen er 10 zijn maar ook 30. Of meer. Totaal zijn er in Friesland een stuk of 80 mensen bij betrokken. De beweging is sterk groeiende en dat is goed.

Foto: Extinction Rebellion Fryslân

Wat heb je al gedaan?
Zoveel gedaan heb ik nog niet, voorlopig eerst maar even goed om me heen kijken, informatie verzamelen en netwerken. Maar ik ben nog heel wat van plan, dat wel.

Maken ze daadwerkelijk gebruik van je economische kennis en zo ja hoe?
Een van de dingen die ik van plan ben is, samen met Pauline Drost, het geven van een cursus over alles wat er speelt in de wereld, op de achtergrond, alles waardoor iemand zich uiteindelijk aansluit bij XR. Klimaat heeft natuurlijk alles te maken met economie via de bedrijven (m.n. wat die uitstoten. Hier is een belangrijk economisch verschijnsel van belang, namelijk ‘externe effecten’. Dat is alles wat een bedrijf veroorzaakt en waarvoor het geen rekenschap hoeft te geven, bijv. luchtvervuiling of geluidsoverlast.

Kost het je veel tijd en zo ja waarvoor dan?
Je kunt er zoveel tijd in stoppen als je wilt en de bedoeling is vooral die dingen te doen die je leuk vindt en waar je je goed bij voelt. Er zijn vele verschillende taken: plannen, coördineren, koken, het schrijven van persberichten, het geven van actietrainingen, het maken van protestborden, het houden van openbare toespraken, het zorgen voor het fysiek en psychisch welzijn van de actievoerders, het organiseren van ‘debriefings’, het maken van folders, het geven van drumming workshops, de-escalatie trainingen enz.

Waar opereer je zoal en wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?
Mijn activiteiten vinden vooralsnog alleen in het Clubhuis plaats, zoals bijv. het geven van die cursus. Maar ik ben ook nog van plan een ‘klimaatfeest’ in Leeuwarden te houden, en dat zal waarschijnlijk ergens in de binnenstad zijn. Ook wil ik graag een podcast maken met en over deze club. Er gebeurt heel veel in en bij XR en ik wil er graag bij zijn om a.h.w. ‘geschiedenis te kunnen schrijven’. Ten slotte ben ik nog bezig met het realiseren van een heuse klimaatsong. Het componeren, schrijven van de tekst, arrangeren en deels uitvoeren komt allemaal voor mijn rekening.

Krijg je wel eens reacties op je artikelen en krijg je misschien ook al doodsbedreigingen?
Gelukkig zijn de reacties op mijn artikelen positief te noemen, over het algemeen is men tevreden. En doodsbedreigingen? Daar heb ik gelukkig geen last van. Zou ik die wel krijgen, dan zou ik in de eerste plaats toch eens te rade gaan bij de boodschap die ik wil overbrengen. Maar het is moeilijk voorstelbaar dat daar elementen in zitten die mensen zich persoonlijk zouden kunnen aantrekken omdat de boodschap niet persoonlijk is. En het klimaat zelf is apolitiek.

Informatie over XR vind je op de site van Extinction Rebellion Fryslân

Wil je het dubbelinterview van Frank Roffel met Jan Atze Nicolai en George van der Meulen nog eens teruglezen? Dan kan in de blog: Is economische groei de juiste weg?
Heb je even de tijd? Kijk dan ook eens op: Columns van George van der Meulen

Foto: Extinction Rebellion – Timi